Βήμα 7ο: Δημιουργία ΟΙΚΟΚΩΔΙΚΑ

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί συντάσσουν ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι.

Ο οικοκώδικας αποδεικνύει με σαφή και ευρηματικό τρόπο, τη δέσμευσή του σχολείου για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του στα επιλεγμένα θέματα-πεδία δράσης. Η μορφή του εξαρτάται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, την ηλικία των μαθητών, την έμπνευση των δημιουργών του. Μπορεί να είναι τραγούδι /ραπ, ένα ποίημα, μια αφίσα ή ένα κείμενο με σύντομες φράσεις. Αναρτάται ευκρινώς στις τάξεις και τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.

Το περιεχόμενο του επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να διασφαλίζεται ότι θα συνεχίσει να αντικατοπτρίζει τους στόχους του οικολογικού σχολείου.

Μέσα από τον Οικοκώδικα:

  • Τίθεται η ηθική διάσταση των ζητημάτων και κωδικοποιούνται οι αξίες της σχολικής ζωής.
  • Επικοινωνούνται οι ιδέες και οι προσδοκίες μαθητών και εκπαιδευτικών
  • Επικυρώνεται η δέσμευση της σχολικής κοινότητας στους στόχους του προγράμματος

Αξιολόγηση και Βράβευση

Όταν το σχολείο ολοκληρώσει ένα σημαντικό μέρος των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων αξιολογείται από τη Συντονιστική Επιτροπή και τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας ώστε να βραβευτεί και να ονομαστεί «Οικολογικό Σχολείο».  Η αξιολόγηση γίνεται με βάση το ερωτηματολόγιο που στέλνεται από την ΕΕΠΦ και συμπληρώνει ο συντονιστής του προγράμματος και ο Διευθυντής του σχολείου και το φάκελο που στέλνει το σχολείο στην ΕΕΠΦ και περιέχει στοιχεία σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος (έντυπα, φωτογραφίες, αφίσες κλπ).

Σε ειδική εκδήλωση το σχολείο επιβραβεύεται με  τη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα το σχολείο που έχει βραβευτεί, επαναξιολογείται, ώστε να μπορεί επάξια να συνεχίζει να είναι «Οικολογικό Σχολείο».