Τα Θέματα

Οι 5 βασικές θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολείται το Πρόγραμμα είναι: Νερό, Ενέργεια Απορρίμματα, Σχολική Αυλή και Αειφόρο Σχολείο.

Συμπληρώνονται, όμως, και με τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Φύση και βιοποικιλότητα, Θάλασσες και Ακτές, Ποιότητα ζωής (υγιεινή- διατροφή), Μετακινήσεις - μεταφορές, Κλιματική Αλλαγή, Πολιτειότητα (η ιδιότητα του παγκόσμιου ενεργού πολίτη), τις οποίες μπορούν να επιλέξουν τα σχολεία είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με τις 5 βασικές ενότητες για τις οποίες και διατίθεται σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να βραβευτούν με τη σημαία των Οικολογικών σχολείων, χρειάζεται να υλοποιήσουν σχετικό πρόγραμμα ακολουθώντας τη μεθοδολογία των 7 βημάτων ανά έτος,  για δύο συνεχόμενα σχολικά έτη. Επίσης χρειάζεται να αποστείλουν τη φόρμα αξιολόγησης παραδοτέου υλικού και να έχουν αξιολογηθεί θετικά από τη συντονιστική επιτροπή του δικτύου και για τα δύο έτη. 

Η επιλογή των θεμάτων καλό είναι να γίνεται σε άμεση σχέση με το σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον των μαθητών, έχοντας πάντα κατά νου ότι όλα τα προτεινόμενα θέματα βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση.

Προτεινόμενα θέματα:

 • Νερό

 • Ενέργεια

 • Απορρίμματα

 • Σχολική αυλή

 • Αειφόρο Σχολείο

 • Φύση και βιοποικιλότητα_Eng

 • Θάλασσες και Ακτές_Eng

 • Ποιότητα ζωής (υγιεινή-διατροφή)_Eng

 • Μετακινήσεις - μεταφορές_Eng

 • Κλιματική Αλλαγή_Eng

 • Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη