Νέα διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Διαδικασία εγγραφής και συμμετοχής στο Πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία:

  1. Για σχολεία που συμμετέχουν πρώτη φορά στο πρόγραμμα ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπαίνει στο http://www.ecoschools.gr/user/register και κάνει αίτημα για δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Μόλις εγκριθεί ο λογαριασμός προχωράει στην καταχώρηση της σελίδας του σχολείου, δηλώνει το θέμα της χρονιάς και αργότερα καταχωρεί τις δραστηριότητες του σχολείου.
  2. Για σχολεία που συμμετείχαν και παλιότερα στο πρόγραμμα (μπορείτε να τα βρείτε με αναζήτηση στον κατάλογο):
    • Αν υπάρχει ήδη λογαριασμός χρήστη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού μπορείτε να εισαχθείτε στο σύστημα (login)  στο www.ecoschools.gr/user/login
      Αν έχετε ξεχάσει το συνθηματικό εισόδου (password) μπορείτε με το email σας να βγάλετε νέο κωδικό στο www.ecoschools.gr/user/password
    • Αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού τότε υποβάλλετε το αίτημα εδώ στο www.ecoschools.gr/user/register και περιμένετε τις σχετικές οδηγίες που θα σας έρθουν μόλις ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας.