3ο Νηπιαγωγείο Γέρακα

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2005-2006
Νερό
2009-2010
Ενέργεια
2013-2014
Απορρίμματα
2015-2016
Αειφόρο Σχολείο
2016-2017
Απορρίμματα
2017-2018
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μιαούλη και Γκούρα
153 44 Παλλήνη