ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Οι μαθητές /τριες του νηπιαγωγείου Ροδόπολης έμαθαν τις επιπτώσεις υπερβολικής χρήσης πλαστικού στο περιβάλλον  και αποφάσισαν ν' αναλάβουν δράση. Πρότειναν τρόπους μείωσης  και περιορισμού της χρήσης των πλαστικών στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον έβαλαν τον μπλέ κάδο στη ζωή τους ,προκειμένου ν΄ ανακυκλώσουν αντικείμενα που βλάπτουν το περιβάλλον.

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR