Βάφουμε αβγά ..χωρίς χημικά

Γνωρίσαμε το Ριζάρι  ένα φυτό και συγκεκριμένα έναν αυτοφυής θάμνο που φύεται στη νότια Ευρώπη και τη νοτιοδυτική Ασία. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 1½ μέτρο ύψος και προτιμά τα αργιλώδη και υγρά εδάφη. Η ρίζα του ξεπερνά το μέτρο, είναι αρκετά παχιά και είναι η πηγή της ουσίας αλιζαρίνης, που της δίνει το διακριτικό κόκκινο χρώμα. Τα άνθη του είναι κιτρινωπά, κατά μασχαλιαίους ή επακρίους βότρεις, τα οποία σχηματίζουν εμφύλους βότρεις. Το ριζάρι, είναι δικοτυλήδονο συμπέταλο και το συναντάμε σε όλη την Ελλάδα κυρίως σε άγονες περιοχές και φράχτες.Το ρίζωμα του φυτού συλλέγεται, καθαρίζεται από το χώμα, πλένεται, ξηραίνεται σε καλώς αεριζώμενο μέρος και υπό σκιά, και στη συνέχεια κονιορτοποιείται. Βράζεται σε νερό και χρησιμοποιείται για τη βαφή νημάτων και υφασμάτων. Στο μείγμα χρησιμοποιείται επίσης ξύδι και αλάτι, διότι αυτά συμβάλλουν στην στερέωση της βαφής.

Το ιδιαίτερο αυτό φυτό χρησιμοποιήσαμε για να βαψουμε τα πασχαλινά μας αβγά αλλά και επιπλέον για  να κάνουμε πειράματα με την χρωστική του .

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR