Ακουστική οικολογία

Σε συνεργασία με την Ελληνική ένωση προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος Helmepa μελετήσαμε τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Θαλάσσιων θηλαστικών της Μεσογείου  και γνωρίσαμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί απο τη  θαλάσσια ρύπανση και ηχορύπανση .

Συγγραφέας: 
MARΝELMAR