ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος «Το οξειδάνιο ανακυκλώνεται» επισκεφτήκαμε το Φράγμα του Μαραθώνα.

Το Φράγμα του Μαραθώνα θεωρήθηκε μείζον κατασκευαστικό έργο για την εποχή του, συμβολίζοντας τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας.

Οι μαθητές με αμείωτο ενδιαφέρον παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με την κατασκευή του φράγματος που ολοκληρώθηκε το 1926, περιηγηθήκανε στους χώρους του μουσείου, στους χώρους γύρω από το φράγμα και συνειδητοποιήσανε τη μεγάλη σημασία του νερού και την αειφόρο χρήση του για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Συγγραφέας: 
xristinatetrimeli