40ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2017
Θέματα: 
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Μανουσογιαννάκη 4
54621 Θεσσαλονίκη