3ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2018
Θέματα: 
2018-2019
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2019-2020
Σχολική Αυλή
2020-2021
Απορρίμματα
2021-2022
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Θάλασσες και Ακτές

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Ιδρύθηκε με ΦΕΚ το 1890.Λειτουργεί ως και σήμερα ως ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία του νησιού. Έχει μια ενεργή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Είναι ένα ανοιχτό  σχολείο στην κοινωνία. Εφαρμόζουμε αρκετά καινοτόμα προγράμματα και υλοποιούμε δράσεις.

Διεύθυνση: 
Άγιος Θεολόγος
85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ