3ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
1997
Θέματα: 
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αγίου Διονυσίου 11
29100 Ζάκυνθος