3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2011
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
2012-2013
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2015-2016
Ενέργεια

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πλατεία Εθνοσυνέλευσης- Πρόνοια
211 00 Ναύπλιο