3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Tο σχολείο μας είναι 12θέσιο Δημοτικό με 250 μαθητές και 25 εκπ/κούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης. Το σχολείο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό του Αγίου Νικολάου, πρωτεύουσα της επαρχίας Μεραμβέλλου, στον ομώνυμο Δήμο της Ανατολικής Κρήτης. Λειτουργεί με 14 τμήματα γενικής παιδείας, τμήμα ειδικής τάξης ένταξης, ενισχυτικής διδασκαλίας, ενώ τπαλαιότερα φιλοξενούσε και τμήμα υποδοχής. Όραμα του σχολείου είναι να γίνει ένα "πρότυπο" σύγχρονο σχολείο που θα χρησιμοποιεί νέες μεθόδους, υποδομές και τεχνολογία προς ένα σκοπό: να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, να διαμορφώσουν κριτική στάση και ενεργό συμμετοχή στα κοινά , να κοινωνικοποιηθούν με σεβασμό στη διαφορετικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό τάξεων προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Πολιτιστικά , τοπικής ιστορίας κ.ά., ενώ επιδιώκεται η συμμετοχή σε πολιτιστικές δράσεις, διδακτικές εισκέψεις, εκπ/κά προγράμματα και μαθητικούς διαγωνισμούς.
Το σχολείο προτρέπει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές συνεργασίες μέσα από προγράμματα erasmus+, twinning κλπ. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα comenius, αρκετές etwinning συνεργασίες, διακρατικές συνεργασίες erasmus+ΚΑ2 και ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού.
Με κάθε ευκαιρία το σχολείο επιχειρεί "άνοιγμα" στην κοινωνία και συνεργάζεται με το Σύλλογο Γονέων, τον Πολιτιστικό-Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου και άλλους πολιτιστικούς φορείς για την οργάνωση κυρίως πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, δράσεων εθελοντικής προσφοράς, και φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
 

Διεύθυνση: 
Τέρμα Καζάνη
72100 Άγιος Νικόλαος