3ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2019
Θέματα: 
2019-2020
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
2020-2021
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο
Φύση και βιοποικιλότητα
Κλιματική Αλλαγή
2022-2023
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
2023-2024
Νερό
Ενέργεια
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)
Κλιματική Αλλαγή
Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το σχολείο μας είναι πολυθέσιο και βρίσκεται στην τοποθεσία Κιάφα Ιωαννίνων

Στόχος μας είναι η εξοικείωση των παιδιών προσχολικής ηλικίας με περιβαλλοντικά ζητήματα ώστε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση και κινητοποίησή τους, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών απέναντι στο περιβάλλον και κατ΄ επέκταση η ανάπτυξη "περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών", έχοντας ταυτόχρονα προσανατολοσμό προς τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 

Διεύθυνση: 
Τάσου Ισαάκ και Μανωλιάσσης
45221 Ioannina