13ο Νηπιαγωγείο Βόλου

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Νερό

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Το 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου βρίσκεται στην οδό Ανθίμου Γαζή 25. Λειτουργεί ως ολοήμερο από το σχολικό έτος 2011-2012 και είναι στελεχωμένο οργανικά από τις κ.κ. Σδρούλια Ευαγγελία και Αγερώτη Αριστέα. Το λειτουργικό κενό του ολοημέρου τμήματος καλύπτεται κάθε χρόνο και από καινούργια εκπαιδευτικό.

Στο 13ο Νηπιαγωγείο Βόλου η εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος για την υλοποίηση του σκοπού του νηπιαγωγείου που αφορά στην ολόπλευρη κοινωνική, συναισθηματική, νοητική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των νηπίων, εμπλουτίζεται από τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι  η επαφή των νηπίων με σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, το άνοιγμα του νηπιαγωγείου στην κοινωνία, η συνειδητοποίηση από την πλευρά των νηπίων ότι ο πραγματικός κόσμος δεν είναι μόνο ο μικρόκοσμος του νηπιαγωγείου και του σπιτιού τους και ότι συντελούν με το δικό τους τρόπο στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η επίτευξη όσων προαναφέρθηκαν επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή σε δράσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας (προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, εθνικά δίκτυα, Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση),

Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν και η πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων, αλλά και η πρόσκληση ειδικών επιστημόνων στο χώρο του νηπιαγωγείου. Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια διαθεματικών προσεγγίσεων που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο, ώστε τα νήπια να αποκτούν όσες το δυνατό περισσότερες εμπειρίες μέσω της βιωματικής μάθησης.

Διεύθυνση: 
ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 25
38333 ΒΟΛΟΣ