13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2008
Θέματα: 
2008-2009
Νερό
2010-2011
Ενέργεια
Απορρίμματα
2011-2012
Ενέργεια
2012-2013
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Παγασών & αναλήψεως
383 33 Βόλος