12Θ Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδος

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Βαθύ Αυλίδος
34100 Χαλκίδα