12/Θ Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδος

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Σχολική Αυλή
2016-2017
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Βαθύ Αυλίδος
34100 Χαλκίδα