12/Θ Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα Καβάλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2009-2010
Νερό
Ενέργεια
Σχολική Αυλή
2011-2012
Litter Less
2012-2013
Litter Less
2013-2014
Litter Less
2015-2016
Litter Less
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα
Αειφόρο Σχολείο
Litter Less
2017-2018
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Αμυγδαλεώνας
640 12 Καβάλα