12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
Έτος Εγγραφής: 
2013
Θέματα: 
2013-2014
Σχολική Αυλή
2014-2015
Απορρίμματα
2015-2016
Μετακινήσεις - μεταφορές
2016-2017
Αειφόρο Σχολείο

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Κράπης 4
71307 Ηράκλειο