Ανακύκλωση Χαρτιού

Φαίνεται απλό αλλά δεν είναι. Πρόκειται για μία προσπάθεια να μάθουμε να ανακυκλώνουμε με σωστό τρόπο το χαρτί. Στο σχολείο μας έχουμε δημιουργήσει την περιβαλλοντική γωνιά ανακύκλωσης χαρτιού, την οποία προσέχουν και φροντίζουν οι Φύλακες Ανακύκλωσης.

Μαθητές και μαθήτριες του Α6 μετά την επίσκεψή μας στο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και την ενημέρωσή τους, από τους ειδικούς, σε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση, πήραν έπαινο ως Πρεσβευτές Ανακύκλωσης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν εκστρατεία ενημέρωσης των συμμαθητών/τριών τους.

Πρόκειται για μία δράση στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Δικτύου « Οικολογικά Σχολεία«, στο οποίο συμμετέχουμε για δεύτερη χρονιά. Έπεται η συνέχεια με περισσότερες δράσεις!!!

 

Συγγραφέας: 
Sevastidou