Παιχνίδια στο διαδίκτυο με θέμα το νερό

Μια ακόμα δραστηριότητα του προγράμματος για το νερό που εκπονείται στο σχολείο μας από το προηγούμενο σχολικό έτος. Παιχνίδια, στο εργαστήριο της πληροφορικής,  με θέμα το νερό, την εξοικονόμησή του, το βιολογικό καθαρισμό και τον καθαρισμό του νερού. 

Συγγραφέας: 
Anastasia