Δημιουργία κολλάζ

Ακραία καιρικά φαινόμενα και κλιματική αλλαγή...!!! Κολλάζ σε ομαδική εργασία και παρουσίαση στην τάξη.
Τα παιδιά μαθαίνουν ότι η κύρια αιτία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο παράγεται από τις καύσεις όλων των ειδών καυσίμων όπως είναι το πετρέλαιο, το ξύλο, ο λιγνίτης, το φυσικό αέριο κ.ά. Η αύξηση των καύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο δημιούργησε άνοδο των τιμών του διοξειδίου του άνθρακα η οποία συνέβαλε στην αύξηση της θερμοκρασίας της κατώτερης ατμόσφαιρας και στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Απόσπασμα από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μου με τίτλο:
"Διερεύνηση γνώσεων και αντιλήψεων για την κλιματική αλλαγή- Διαθεματική προσέγγιση με τη μέθοδο project στους μαθητές της Στ΄ τάξης των δημοτικών σχολείων της Καρπάθου", Ρόδος 2017.
 

Συγγραφέας: 
Anastasia