Νέα Δράση "Μειώνω το Οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο"

Την προηγούμενη χρονιά, αλλά ακόμα και σήμερα, ο Πλανήτης μας δοκιμάζεται από μια καταστροφική πανδημία. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι η πανδημία αυτή, όπως και η κλιματική αλλαγή, που καθημερινά οδηγεί σε τραγικές καταστροφές και που και οι δύο έχουν κοστίσει, χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, οφείλονται στην καταστροφή της βιοποικιλότητας, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην αποψίλωση των δασών. Όπως δε επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, η Ανθρωπότητα, πρέπει να αλλάξει πορεία, να μάθει να πορεύεται χέρι- χέρι με την Φύση και ο Άνθρωπος να βάλει σαν προτεραιότητα την μείωση του Οικολογικού του Αποτυπώματος.

Σε αυτό ακριβώς στοχεύει η νέα δράση "Μειώνω το Οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο", που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τις σχολικές χρονιές 2021-2024, η οποία αν και εκπαιδευτική, δίνει προτεραιότητα στην κινητοποίηση της οικογένειας, της γειτονιάς και ως εκ τούτου της ευρύτερης κοινωνίας, με βασικό μοχλό πίεσης τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους. Αυτή είναι και η μεγάλη της καινοτομία. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και της οικογένειας τους γύρω από την ανάγκη μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος τους υλοποιώντας δράσεις για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, κ.ά. στο σχολείο και στο σπίτι.

Δεδομένου ότι η COVID-19 συνέβαλε στο να αλλάξει καθοριστικά η εκπαίδευση και έθεσε περιορισμούς στην υλοποίηση δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η παρούσα πρόταση σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη αυτό και προσπερνά τα εμπόδια που θέτουν οι απαγορεύσεις συναθροίσεων, επεκτείνοντας το πρόγραμμα από το σχολείο στο σπίτι. Η περιβαλλοντική επιτροπή που παραδοσιακά συνεδριάζει στο σχολείο με φυσική παρουσία, δύναται να το κάνει με τηλεδιάσκεψη και παράλληλα η οικογένεια κάθε μαθητή και μαθήτριας να λειτουργήσει σαν περιβαλλοντική επιτροπή για το σπίτι. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια πρωτοποριακή γέφυρα από το σχολείο στο σπίτι, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή και της οικογένειας στο στόχο μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος.

Το καινοτόμο χαρακτηριστικό της δράσης είναι ότι χρησιμοποιεί τους μαθητές και μαθήτριες για να μεταφέρει νέες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές στις οικογένειες τους και μέσω αυτών στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Έτσι θα ενισχυθεί η καλύτερη επικοινωνία, η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα, η κριτική σκέψη, η θετική στάση απέναντι στα προβλήματα της καθημερινής ζωής που θα οδηγήσουν σε μείωση του οικολογικού αποτυπώματος. Οι μαθητές θα έχουν καθοριστικό ρόλο στο να ευαισθητοποιήσουν την οικογένειά τους και στη συνέχεια την τοπική κοινωνία για την ανάγκη εξοικονόμησης πολύτιμων φυσικών πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα δημιουργηθεί και θα παραχθεί ηλεκτρονικά εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τη μείωση του Οικολογικού Αποτυπώματος το οποίο θα διανεμηθεί μετά την ολοκλήρώση του σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο Δίκτυο "Οικολογικά Σχολεία".

Υποστηρικτής της νέας Δράσης «Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο», για τη σχολική χρονιά 2021-2022 είναι η Εθνική Τράπεζα, την οποία και ευχαριστούμε θερμά.

Χριστίνα