Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο

Η δράση «Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο» υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2021-2022 με την ευγενική υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.

Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και της οικογένειάς τους γύρω από την ανάγκη μείωσης του οικολογικού αποτυπώματός τους υλοποιώντας δράσεις για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, κ.ά. στο σχολείο και στο σπίτι.

Για το σκοπό αυτό έχει παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή οδηγού εκπαιδευτικού και οδηγού οικογένειας για τη μείωση του αποτυπώματος στο σχολείο και στο σπίτι. Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό παρακάτω:

Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Οδηγός για την οικογένεια

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού "Μειώνω το οικολογικό μου αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο"

Μειώνω το Οικολογικό μου Αποτύπωμα στο σπίτι και στο σχολείο