Εκπαιδευτήρια Γιαννόπουλου - «Αλλάζουμε Συνήθειες! Μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα!»

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Σχολείου μας στο πρόγραμμα «οικολογικά σχολεία», το τμήμα Φυσικής Αγωγής οργάνωσε τη δράση «Αλλάζουμε Συνήθειες! Μειώνουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα!». 

Σκοπός της παραπάνω δράσης ήταν, όχι μόνο να καλλιεργήσει την οικολογικής συνείδησης των μαθητών/τριών μας αλλά και να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το σύνολο της σχολικής μας κοινότητας σχετικά με το «ενεργειακό αποτύπωμα» και το πώς μπορούμε να το μειώσουμε αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. 

Στόχος μας ήταν να «συγκεντρωθούν» σε 1 εβδομάδα όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορούσαμε «αλλάζοντας συνήθειες» δηλαδή, επιλέγοντας, για κοντινές αποστάσεις, πράσινους τρόπους μετακίνησης (με τα πόδια, με ποδήλατο, με πατίνι κ.α.) αντί για το αυτοκίνητο. 

Πώς συγκεντρώσαμε τα χιλιόμετρα; 

Ζητήσαμε από όσους συμμετείχαν στη δράση, για μία εβδομάδα, κάθε φορά που θα μετακινούνταν με το ποδήλατο ή με τα πόδια (ακόμα και για άσκηση) να καταγράψουν 1) τα «πράσινα» χιλιόμετρα και 2) τον αριθμό των ατόμων που τα διένυσαν π.χ. 3χλμ, 2 άτομα. Επιπλέον, μπορούσαν να κάνουν γνωστή τη δράση και στις παρέες τους με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερα άτομα και να συγκεντρωθούν περισσότερα πράσινα χιλιόμετρα. Στη αθροίσαμε τα χιλιόμετρα και τα άτομα που συμμετείχαν και υπολογίσαμε πόση ποσότητα διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καταφέραμε μέσω της δράσης μας να μην προσθέσουμε επιπλέον στην ατμόσφαιρα. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν με τη μορφή infographic με σκοπό να γίνει κατανοητό από το σύνολο της σχολική μας κοινότητας (μικρούς και μεγάλους) ότι οι επιλογές μας είναι εκείνες που καθορίζουν την ποσότητα διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα. 

Πώς καταγράφηκαν τα χιλιόμετρα;

Με τη χρήση δωρεάν εφαρμογών στις κινητές συσκευές των συμμετεχόντων οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να υπολογίσουν τη διαδρομή που θα διένυαν. Εναλλακτικά μπορούσαν οι συμμετέχοντες/ουσες πρώτα να διανύσουν την διαδρομή και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός οδικού χάρτη να υπολογίσουν την απόσταση που έκαναν.

Συγγραφέας: 
Εκπαιδευτήρια Γ...